Avonddienst en Weekenddienst  

 

  Deze diensten zijn uitsluitend bestemd voor spoedgevallen. Er is sprake
  van een "spoedeisende situatie" als het verlenen van hulp redelijkerwijs
  niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een ongeval of een nabloeding.

  U kunt de dienstdoende tandarts bereiken via telefoonnummer  
  0485-380350 

  Tijdens de weekenddienst/avonddienst dient u contant te betalen. U ontvangt van de dienstdoende tandarts daarvoor een kwitantie, die u kunt inleveren bij uw Zorgverzekeraar.

  De avonddienst is van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur. De weekenddienst van vrijdagmorgen 8.00 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur.